Samonosné jímky, dvouplášťové jímky a jímky k obetonování z kvalitního a odolného polypropylenu
Distributor:
Výrobce a distributor polypropylenových septiků, jímek a dalších výrobků
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování

Jímky z polypropylenu od ITMS plast s.r.o.

Kvalitní jímky z odolného polypropylenu.
Jednoduché zadržování odpadní a dešťové vody.
Použití v místech, kde se nenachází kanalizace.

Jímky z odolného a kvalitního polypropylenu

Jímky (žumpy) jsou nádrže, které primárně slouží k zadržení odpadní vody a dešťové vody. Kvůli absenci přelivu (odtoku) je nutné jímku občas nechat vyvézt fekálním vozem do čistírny odpadních vod.

Polypropylenové jímky se využívají všude, kde se není možné napojit na veřejnou kanalizaci. Jedná se o některé rodinné domy a většinu rekreačních objektů (chaty apod.).

V našem sortimentu naleznete několik druhů jímek hranatého a kruhového tvaru.

Jedná se o:

a) Samonosné jímky

Samonosné jímky nejsou vhodné do míst, kde dochází k vyššímu statickému zatížení a tam, kde je zvýšený výskyt spodní vody. V praxi se jedná o místa, kde nejezdí dopravní technika a kde se nevyskytují opěrné zdi. Jímky se při instalaci ukládají na železobetonovou desku a obsypávají zeminou.

b) Dvouplášťové jímky

Dvouplášťové jímky se používají v místech s vyšším výskytem spodní vody. Stejně jako samonosné jímky, se při instalaci ukládají na železobetonovou desku a obsypou zeminou. U dvouplášťových jímek musíte ještě prostor mezi plášti vyplnit betonem. Díky tomu nebude, při zvýšeném tlaku spodní vody, hrozit zborcení.

c) Jímky k obetonování

Posledním typem jímek jsou jímky k obetonování. Tento typ je na rozdíl od dvouplášťových a samonosných jímek vhodný do míst s vyšším statickým zatížením. Jímky k obetonování se při instalaci ukládají na železobetonovou desku. Po usazení se plní postupně vodou a zároveň se obetonovávají.

Všechny jímky od společnosti ITMS plast s.r.o. jsou vyráběny z kvalitního a odolného polypropylenu.

Proč nakupovat u nás?
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování
Výrobek přední české firmy
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování
Jednoduchá a rychlá instalace
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování
Velmi dlouhá životnost (díky odolnosti)
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování
Vynikající kvalita výrobku
Samonosné jímky, dvouplášťové jímky, jímky k obetonování
Doprava v rámci celé ČR ZDARMA!
Další výrobky: Septiky Šachty na vrtané studny Vodoměrné šachty Zemní pískové filtry Chemie Čistírny odpad. vod Retenční nádrže Ostatní